ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!

Uprzejmie Państwu przypominamy, że 30 listopada 2017 r., o godz. 16:15 upływa termin składania w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej. Prosimy pamiętać o właściwej organizacji czasu w tych ostatnich dniach. Sugerujemy, by zakończyć sporządzanie wniosku w obu wersjach językowych na kilka dni przed ostatecznym terminem. 

WS i RPK dołożą starań, by również w tych ostatnich dniach zapewnić Państwu odpowiedni poziom doradztwa. Prosimy jednak pamiętać, że ze względu na dużą liczbę spodziewanych zapytań, nasz czas reakcji może się wydłużyć, zaś uzyskanie informacji telefonicznej może być utrudnione. Podkreślamy zatem ponownie konieczność odpowiedniego rozplanowania czasowego finalizacji wniosku.

Prosimy nie odkładać pracy na ostatnią chwilę. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.