Zaproszenie na warsztaty przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie

W związku z naborem na projekty regularne w ramach I osi priorytetowej (Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe)  Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza na warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie.

Miejsca i terminy najbliższych spotkań:

  • 10 października 2018 r., Bolesławiec - Hotel Protea, ul. Brzozowa 1e, 59-700 Bolesławiec - Termin zgłoszeń upływa w dn. 5 października 2018
  • 11 października 2018 r., Zgorzelec - Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1, Zgorzelec- Termin zgłoszeń upływa w dn. 5 października 2018

Link do rejestracji: https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach

Warsztaty skierowane są do polskich instytucji. WS przeprowadzi analogiczne spotkania dla instytucji z Saksonii.

Uprzejmie informujemy, że warsztaty dotyczą praktycznych aspektów przygotowania wniosku o dofinansowanie. Aby odnieśli Państwo zakładane korzyści z udziału w warsztatach, rekomendujemy wcześniejsze zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Są one przedstawiane podczas spotkań informacyjnych i zawarte w dokumencie programowym (link do dokumentu).

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie w celu zapewnienia optymalnej korzyści ze szkolenia zalecamy, aby wzięły w nim udział osoby, które będą przygotowywały wniosek o dofinansowanie.

Program warsztatów