Zaproszenie na warsztaty przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie

W związku z naborami na projekty regularne w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) i IV osi priorytetowej (Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny) Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020, Wspólny Sekretariat serdecznie zaprasza na warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do prawidłowego i terminowego przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Miejsce i termin najbliższych warsztatów:

  • 25 września 2019 Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1, Zgorzelec - Termin zgłoszeń upływa w dn. 20 września 2019

Link do rejestracji: https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach

Warsztaty skierowane są do polskich instytucji. WS przeprowadzi analogiczne spotkania dla instytucji z Saksonii.

Uprzejmie informujemy, że warsztaty dotyczą praktycznych aspektów przygotowania wniosku o dofinansowanie. Aby odnieśli Państwo zakładane korzyści z udziału w warsztatach, rekomendujemy wcześniejsze zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o dofinansowanie w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Są one przedstawiane podczas spotkań informacyjnych i zawarte w dokumencie programowym (link do dokumentu).

Liczba miejsc na warsztatach będzie ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie w celu zapewnienia optymalnej korzyści ze szkolenia zalecamy, aby wzięły w nim udział osoby, które będą przygotowywały wniosek o dofinansowanie.

 Program warsztatów (pdf) 159.0 KB

 Regulamin warsztatów (pdf) 170.0 KB