Zapraszamy na Sympozjum (De/Re)Konstruowanie granic w Europie w dobie kryzysów w ramach Ogólnopolskiego Zajzdu Socjologicznego we Wrocławiu |13.09.2019

Serdecznie zapraszamy na sympozjum (De/Re)konstruowanie granic w Europie w dobie kryzysów -  głosy badaczy i praktyków, które organizowane jest w ramach XVII. Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Ja. My. Oni? Podmiotowość, Tożsamość, Przynależność” przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, Centrum Projektów Europejskich, Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 

Sympozjum odbędzie się w piątek, 13 września 2019, godz. 17.30-19.30, DCF, ul. Piłsudskiego 64a

 

Kryzysy europejskie, w szczególności kryzys migracyjny, wzrost zagrożenia terroryzmem, Brexit a także wzrost nacjonalistycznych tendencji w wielu państwach europejskich spowodowały, że granice stały się na nowo gorącym tematem w debacie publicznej. Kto jest „swój” a kto „obcy”? Kto jest gościem a kto intruzem? Granice przynależności wyznaczane są coraz częściej przez różnych aktorów debaty publicznej, a ich narracyjny wymiar zaczyna przybierać fizyczne kontury w postaci murów i płotów granicznych.

 

Celem sympozjum jest dyskusja nad przemianami na pograniczach w dobie dysput wokół odtwarzania granic (re-bordering) i sekurytyzacji. Minęło już ponad 25 lat upadku żelaznej kurtyny, jest to więc dobry czas, aby dokonać bilansu współpracy transgranicznej na polskich i europejskich pograniczach – co udało się osiągnąć, a jakie wyzwania stoją wciąż przed praktykami i badaczami? Czy pogranicza europejskie zgodnie z ideą integracji europejskiej stały się transgraniczami? Jakie są osiągnięcia polskiej i europejskiej socjologii pogranicza? Jaki pożytek z socjologii pogranicza płynie dla praktyków? Te i inne pytania będą przedmiotem debaty, do której zostaną zaproszeni badacze granic i pograniczy oraz praktycy współpracy transgranicznej.

 

Powitanie:

Jarosław Perduta, Dyrektor DCF

dr Leszek Buller, Centrum Projektów Europejskich

Uwe Behnisch, Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu

 

Referenci:

dr Leszek Buller, Centrum Projektów Europejskich/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr Monika Eigmüller, Europa-Universität Flensburg

prof. dr Andreas Hoff, University of Applied Sciences, Zittau/Görlitz

prof. dr Katarzyna Stokłosa, University of Southern Denmark, Sønderborg / Odense,

prof. dr Dariusz Wojakowski, Akademia Górniczno-Hutnicza, Kraków

 

Moderacja: dr hab. Elżbieta Opiłowska, Uniwersytet Wrocławski & Jarosław Perduta, Dolnośląskie Centrum Filmowe

 

Zapewniamy tłumaczenie pl/ang

 

Po sympozjum zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Eldorado” (2018), reż. Markus Imhoof, godz. 20.00

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapisy na film: elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl

obrazek