Zakończenie publicznych konsultacji prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

 

Publiczne konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 trwały od 17 sierpnia do 18 października 2021 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko ocenia potencjalne i rzeczywiste skutki realizacji programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 na środowisko.

Celem konsultacji prognozy było uzyskanie uwag szerokiego gremium interesariuszy, w tym potencjalnych beneficjentów programu, partnerów społeczno-gospodarczych, czy też podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, do jej treści.

W sumie zgłoszono 16 komentarzy, spośród których najistotniejsze dotyczą uzupełnienia prognozy o dodatkowe obszary badań. Szczegółowy raport z konsultacji przedstawiony zostanie po jego opracowaniu.