Zakończenie projektu „WIKT”

Konferencja podsumowująca

 

W dniu 1 grudnia 2022 w Muzeum Śląskim w Görlitz odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „WIKT – wsparcie działań na rzecz klimatu w regionie przygranicznym”. 

Będzie to już ostatnie spotkanie osób realizujących projekt z mieszkańcami obszaru wsparcia Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Podczas konferencji przedstawione zostaną podjęte działania, praktyczne aspekty adaptacji do zmian klimatu i wpływu na jakość życia mieszkańców regionu przygranicznego oraz wiele interesujących prezentacji.

Wychodząc naprzeciw sugestiom kierowanym przez uczestników ostatniej wrześniowej konferencji, ponownie poruszona będzie problematyka drzew w mieście, wyboru gatunków i właściwej pielęgnacji. Ponadto omówione zostaną prace zrealizowane w projekcie WIKT przez partnerów realizujących działania na rzecz pogranicza, m.in. dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury, monitorowania klimatu, poznawania potencjału retencyjnego i bioróżnorodności czy różnorodnych działań edukacyjnych. Zostanie zaprezentowany również film przedstawiający dobre praktyki zrealizowane w skali lokalnej.  

 Projekt WIKT otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 obrazek