Zakończenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) projektu programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

Przedstawiamy finalną wersję prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, raport z konsultacji publicznych i opiniowania prognozy oraz podsumowanie postępowania w sprawie SOOŚ.


Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu programu stanowiła obligatoryjny element procesu programowania. Procedurę przeprowadziliśmy zgodnie z ustaleniami pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym w Polsce oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa w Kraju Związkowym Saksonii. Wynikiem prac jest końcowa wersja prognozy, w której oceniono potencjalne i rzeczywiste skutki oddziaływania realizacji projektu programu na środowisko.

Konsultacje publiczne prognozy trwały od 17.08.2021 r. do 18.10.2021 r. Ich celem było zebranie i ocena opinii oraz uwag jej dotyczących. W raporcie znajdą Państwo wszystkie uwagi, informacje o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem i sposobem realizacji.

Zwieńczeniem prac było przygotowanie podsumowania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dokument uwzględnia uzgodnienia z procesu konsultacji publicznych i opiniowania.

Dokumenty do pobrania:

 Prognoza oddziaływania na środowisko – wersja finalna (pdf) 3.05 MB

 Raport z konsultacji społecznych i opiniowania (pdf) 163.0 KB

 Podsumowanie postępowania w sprawie SOOŚ (pdf) 516.0 KB