XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 odbyło się w formie zdalnej w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Po prezentacji bieżącego stanu wdrażania Programu oraz Funduszu Małych Projektów, omówiono i zatwierdzono zmiany w projektach. Ponadto przedstawiono i poddano dyskusji projekt sprawozdania rocznego oraz stan przygotowania nowego programu.

obrazek     obrazek