XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego

6 maja 2021

 

Z inicjatywy Instytucji Zarządzającej (IZ) oraz działając w porozumieniu z Instytucją Krajową (IK) w dniu 6 maja 2021 odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
Spotkanie przeprowadzone zostało zdalnie. 

Podczas obrad zaprezentowany został aktualny stan wdrażania Programu oraz Funduszy Małych Projektów, a także efekty realizacji wybranych projektów. Zebrani poinformowani zostali także o przygotowaniach do nowej perspektywy programowej 2021-2027.

 

Członkowie Komitetu przyjęli dwie uchwały:

  •  w sprawie upoważnienia dla Instytucji Zarządzającej do zastosowania mechanizmu wynikającego z art. 130 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w poszczególnych priorytetach programu, 
  • w sprawie zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania z wdrażania Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020 (dokument w załączeniu).

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywny udział! 

 

obrazek   obrazek   obrazek