XII posiedzenie Komitetu Monitorującego w St. Marienthal

WS PLSN

14 listopada br. w klasztorze St. Marienthal (Niemcy) odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W trakcie posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawili wyniki ewaluacji śródokresowej programu INTERREG oraz wdrażania i wpływu Funduszu Małych Projektów na realizację celu IV priorytetu programu INTERREG. Członkowie komitetu zatwierdzili również Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych na 2020 rok oraz wnioskowane zmiany w projekcie „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - etap V”. Szczegóły opublikowane będą w najbliższym czasie w protokole z posiedzenia pod następującym linkiem:  https://pl.plsn.eu/instytucje-programowe.

obrazek     obrazek     obrazek     obrazek