Wynik postępowania na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej

Informujemy, że w ramach postępowania na usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej oraz udziału jako biegłego  w pracach komisji przetargowej Centrum Projektów Europejskich postępowania na:  „Utrzymanie i wsparcie techniczne Systemu wspierającego obsługę wniosków aplikacyjnych oraz projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020” została wybrana oferta złożona przez JZP Kancelaria Adwokacka Jarosz-Zugaj, Ziaja-Pisula, Zugaj i Partnerzy Spółka Partnerska. W poniższym dokumencie znajdziecie Państwo zestawienie wszystkich złożónych w postępowaniu ofert wraz z kryteriami ich oceny i przyznana punktacją.