Wydarzenie roczne „Edukacja transgraniczna- inwestycja, która procentuje” okiem kamery