WEBINARIUM: Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska

Trans Gredio zaprasza!

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w webinarium w ramach programu Trans Gredio pt. „Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii
na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska”
, które odbędzie się 12.10.2021 r. o godz. 10:30 na platformie Zoom. Webinarium będzie przeznaczone dla wszystkich jednostek z obszaru wsparcia Programu Interreg Polska-Saksonia, zwłaszcza dla osób zajmujących się rozwojem regionalnym i gospodarczym na poziomie lokalnym.

W ubiegłym roku rząd federalny Niemiec przyjął dwie ustawy:
- o rezygnacji z wykorzystania węgla
- o wzmocnieniu strukturalnym.

Pierwsza z ustaw przewiduje stopniowe zmniejszanie produkcji energii elektrycznej z węgla, aż do jej zaprzestania w roku 2038, natomiast Ustawa o wzmocnieniu strukturalnym zakłada szereg działań, w tym realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które pomogą w transformacji regionów górniczych w regiony innowacyjne. Wycofanie się z gospodarki opartej na węglu stawia przemysłowe i energetyczne regiony, w tym naszego najbliższego sąsiada - Saksonię w zupełnie nowej sytuacji.

Zmiany, które rozpoczynają się w Saksonii  będą miały znaczny wpływ na przygraniczną część Dolnego Śląska. Wczesne rozpoznanie synergii i możliwości współpracy, zarówno między administracjami jak                   i przedsiębiorcami stanowi szansę również na rozwój naszego regionu.

Będzie to pierwsze spotkanie rozpoczynające dyskusję, jak przygotować przygraniczne powiaty i gminy do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej w regionie transgranicznym.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są  o  wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 7 października 2021 dostępnego na stronie internetowej:

https://umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/webinarium-wplyw-zmian-strukturalnych-w-saksonii-na-rozwoj-przygranicznych-obszarow-dolnego-sla/?fbclid=IwAR16lseEIr3CoQEcB9SKLpsQsfQAJsVmwb1yurWfHZNvCDI18psJXP