WOLNE MIEJSCA na warsztatach w Jeleniej Górze 25.10.2017

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na warsztatach, które odbędą się  25.10.2017 r. w Jeleniej Górze.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną informacje oraz praktyczne wskazówki niezbędne do prawidłowego i terminowego przygotowania wniosków o dofinansowanie ze szczególnym uwzględnieniem I osi priorytetowej (Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe). Termin zgłoszeń upływa 20.10.2017 r.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Zgłoszenia tutaj: https://pl.plsn.eu/wez-udzial-w-wydarzeniach