WAŻNE: Nabory wniosków projektowych w ramach III i IV osi priorytetowej otwarte!

Informujemy, że na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane ogłoszenia o naborach wniosków na projekty regularne w ramach IV osi priorytetowej programu - „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny” oraz III osi - „Edukacja transgraniczna”. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.