WAŻNE: Nabór wniosków w ramach IV osi priorytetowej otwarty!

Informujemy, że na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane ogłoszenia o naborach wniosków na projekty regularne w ramach IV osi priorytetowej programu „Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny”. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.