WAŻNE: Nabór wniosków w ramach I osi priorytetowej otwarty!

Informujemy, że na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane ogłoszenia o naborach wniosków na projekty regularne w ramach I osi priorytetowej programu „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

Jednocześnie Komitet Monitorujący uchwalił uzupełnienie planu naborów na 2018 r., przewidując kolejny nabór na projekty w ramach IV osi priorytetowej od 15 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Zaktualizowany plan naborów znajdą Państwo tutaj.