WAŻNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA DOBORU WSKAŹNIKA REZULTATU W CELU SZCZEGÓŁOWYM 2.2!

 

WAŻNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA DOBORU WSKAŹNIKA REZULTATU W CELU SZCZEGÓŁOWYM 2.2

Przy wyborze wskaźnika rezultatu w celu szczegółowym 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych:

Aby wybrać wskaźnik RCR77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem, proszę kliknąć „dodaj wskaźnik”, a potem „obowiązkowy”. Wówczas możliwy będzie wybór ww. wskaźnika.

Aby wybrać wskaźnik RCR 79 Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje, proszę kliknąć „dodaj wskaźnik”, a potem „dodatkowy”. Wówczas możliwy będzie wybór ww. wskaźnika.