I warsztaty Grupy Roboczej INTERREG Polska - Saksonia 2021-2027

Nowa perspektywa

 

Informujemy, że trwają intensywne prace nad nową perspektywą Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027. W dniu 7 maja br. członkowie Grupy Roboczej INTERREG PL-SN 2021-2027 wzięli udział w specjalistycznym zdalnym warsztacie na temat zasad budowania logiki programu. Była to również pierwsza okazja do dyskusji członków GR na temat wpływu pandemii COVID-19 na obszar wsparcia oraz kształt przyszłego programu.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez firmę Ecorys Polska sp. z o.o. z Warszawy. Spółka ta została wyłoniona w drodze przetargu do opracowania dokumentu programowego dla Polski i Saksonii na lata 2021-2027.

Na finiszu znajdują się prace nad analizą społeczno-gospodarczą a tym samym nad zidentyfikowaniem problemów i wyzwań na obszarze wsparcia dla następujących dziedzin: ludność; rynek pracy, edukacja, zdrowie i włączenie społeczne; gospodarka, zasoby dziedzictwa oraz ruch turystyczny; środowisko; infrastruktura transportowa; instytucje, obszary funkcjonalne i powiązania transgraniczne. Jednocześnie członkowie Grupy Roboczej przeszli do następnego etapu prac, jakim jest analiza SWOT/TOWS i analiza PESTEL. O wynikach ww. analiz będziemy wkrótce informować na naszej stronie internetowej w dedykowanej temu przedsięwzięciu zakładce „INTERREG 2021-2027”.