II warsztaty Grupy Roboczej INTERREG Polska - Saksonia 2021-2027

Nowa perspektywa

 

Intensywne prace członków Grupy Roboczej nowej edycji Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 nad przygotowaniem finalnych wersji analiz SWOT dla obszaru wsparcia dobiegają końca. W dniach od 7 do 10 lipca członkowie Grupy Roboczej wzięli udział w kolejnych dedykowanych warsztatach online i pracowali w czterech obszarach tematycznych:
gospodarka, sprawy społeczne, środowisko i transport.

Każdy warsztat opierał się na kluczowych zagadnieniach:
1) Informacja o dotychczasowych pracach nt. SWOT i ich rezultatach.
2) Uzgodnienie z GR analiz SWOT powstałych z połączenia analiz przygotowanych przez GR i saksońskie ministerstwa.
3) Omówienie i wspólne przygotowanie drzewa problemów/celów w danym obszarze.

Firma Ecorys Polska Sp. z o.o., przygotowująca dokument programowy dla Polski i Saksonii na lata 2021-2027, podsumowuje wypracowane przez GR zmiany, o ostatecznej wersji analiz będziemy Państwa niezwłocznie informować.