KOREKTA ZAŁĄCZNIKA I.3 dla niemieckich wnioskodawców

 

Informujemy, że w pakiecie aplikacyjnym we wszystkich ogłoszonych naborach zamieściliśmy skorygowany formularz załącznika I.3, tj. Wykaz stanowisk z opisem zadań pracownika w projekcie (dotyczy partnerów z Niemiec). Poprzednia wersja załącznika zawierała błąd w formułach obliczeniowych.

Załączenie formularza w poprzedniej wersji nie stanowi oczywiście błędu formalnego, lecz może powodować niepoprawne sumowanie wartości. Prosimy zwrócić na ten fakt uwagę przy ew. przenoszeniu kwot do budżetu.