Umowa o dofinansowanie projektu DigiNetPolSax podpisana!

Umowa została podpisana 7 marca, podczas spotkania inauguracyjnego partnerów projektu. Jest to pierwszy zakontraktowany projekt spośród projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący w grudniu zeszłego roku. Projekt: DigiNetPolSax - Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego, ma na celu zdefiniowanie kompetencji gospodarczych pogranicza polsko-saksońskiego i przedstawienie ich w postaci cyfrowego narzędzia: Atlasu Kompetencji. Ponadto projekt ma wzmacniać konkurencyjność saksońsko-polskiego pogranicza dzięki wspieraniu powiązań gospodarczych oraz współpracy w zakresie wdrażania Przemysłu 4.0. Projekt jest realizowany we współpracy czterech partnerów: Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (Lead Partner), Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, Hochschule Zittau/Görlitz oraz Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH