Udział WS PL-SN i CPE w Konferencji naukowej UWr Sąsiedztwa III RP – Niemcy

Wspólny Sekretariat i Centrum Projektów Europejskich współorganizowali konferencję naukową Sąsiedztwa III RP – Niemcy, która odbyła się w dniach 4–5 kwietnia 2019 roku w Instytucie Socjolgii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół społecznych aspektów sąsiedztwa polsko-niemieckiego na przestrzeni ostatnich 30 lat. W ramach wystąpień naukowych swój wkład wniósł także Dyrektor CPE dr Leszek Buller, prezentując referat: Bezpieczeństwo transgraniczne na przykładzie wybranych projektów Programu Polska–Saksonia.

Konferencja była okazją do dyskusji i połączenia perspektywy badawczej i doświadczeń praktyków, w obszarze polsko-niemieckich kontaktów, także tych w pasie pogranicza.