Spotkanie Grupy Roboczej INTERREG Polska - Saksonia 2021-2027

 

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie online Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027. Stanowiło ono kontynuację rozmów o logice interwencji przyszłego programu. Wytypowano kluczowe cele i grupy działań, które mogłyby być wspierane w ramach tych celów. Ostateczne decyzje, które znajdą odzwierciedlenie w dokumencie programu, będą zależały od brzmienia stosownych rozporządzeń unijnych, których projekty obecnie są przedmiotem konsultacji, a także budżetu przyszłego programu, zależnego od budżetu UE na lata 2021-2027.