Spotkanie Grupy Roboczej 2021-2027 w dniu 27.04.2021

 

Podczas drugiego w tym roku spotkania on-line 27 kwietnia 2021 r. Grupy Roboczej, przygotowującej zagadnienia i treść dokumentu programowego dla perspektywy 2021-2027, omówione zostały następujące zagadnienia:

 

  • brzmienie rozdziałów 2, 4, 5 i 6 projektu dokumentu programowego,
  • propozycje procentowego podziału środków w przyszłym programie pomiędzy priorytety programu,
  • postęp prac nad przygotowaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko .

 

Prace postępują zgodnie z harmonogramem, zatem zapewne już w czerwcu projekt dokumentu programu przyjęty przez Grupę Roboczą będzie mógł zostać przekazany do konsultacji społecznych.