Spotkanie Grupy Roboczej INTERREG Polska - Saksonia 2021-2027

WAŻNE!

 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 r., przyniosło ważne rezultaty:

  • ustalono procentowy podział środków pomiędzy poszczególne priorytety i cele szczegółowe planowane do realizacji w nowym programie,
  • zakończono prace nad projektem dokumentu programu, który będzie w najbliższych tygodniach przekazany do konsultacji społecznych.

Budżet przyszłego programu wyniesie  ok. 60,3 mln Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.