V Posiedzenie Komitetu Monitorującego w Bolesławcu

W dniu 5 października 2016 r. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone polsko-saksońskie projekty współpracy w zakresie bezpieczeństwa  wewnętrznego, przeciwdziałania zagrożeniom oraz w dziedzinie współpracy administracji i obywateli. Łączna wartość dofinansowania dla projektów wyniosła 6,25 mln EUR.

Główne cele zatwierdzonych przez KM projektów to intensyfikacja polsko-saksońskiej współpracy w obszarze przezwyciężenia barier socjokulturowych, lepszego zrozumienia systemu prawno-administracyjnego sąsiada, uproszczenia i ujednolicenia procedur, a także osiągnięcie wyższego poziomu koordynacji oraz zwiększenie skuteczności polskich i saksońskich służb ratowniczych, w tym w szczególności przeciwdziałania oraz eliminacji negatywnych skutków klęsk żywiołowych na obszarze wsparcia.

Zatwierdzenie powyższych projektów zakończyło jednocześnie pierwszy cykl naborów projektów we wszystkich osiach priorytetowych PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. W czasie obrad członkowie KM omówili także aktualny stan wdrażania programu oraz podjęli decyzję w sprawie harmonogramu kolejnych naborów. Najbliższy konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23 listopada 2016 r. – 23 stycznia 2017 r. w ramach III osi – Edukacja transgraniczna. Nabory na oś I – Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe oraz IV – Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny zaplanowane zostały w drugiej połowie 2017 roku.

 

Poniżej przedstawiamy:

 Rozszerzone zestawienie zatwierdzonych projektów w ramach IV osi  (pdf) 934.0 KB