Roczne Sprawozdanie za rok 2019 z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła Roczne Sprawozdanie z Wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 za 2019 rok. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo zarówno pełny tekst sprawozdania, jak i jego streszczenie, również w wersji dostępnej, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 Roczne Sprawozdanie za 2019 rok z wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 1.98 MB 

 Streszczenie Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (pdf) 1.59 MB

 Streszczenie Rocznego Sprawozdania za 2019 rok WERSJA DOSTĘPNA (pdf) 1.33 MB