Roczne Sprawozdanie za rok 2018 z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła Roczne Sprawozdanie z Wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 za rok 2018. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo zarówno pełny tekst sprawozdania, jak i jego streszczenie. 

   Sprawozdanie roczne za rok 2018 (pdf) 2.16 MB (pdf) 1.33 MB

   Streszczenie sprawozdania podawane do wiadomości publicznej (pdf) 1.77 MB (pdf) 859.0 KB

   Streszczenie sprawozdania podawane do wiadomości publicznej (pdf) 1.77 MB (pdf) 813.0 KB z uwzgl. zasad dostępności