Roczne Sprawozdanie za rok 2017 z Wdrażania Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła Roczne Sprawozdanie z Wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 za rok 2017. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo zarówno pełny tekst sprawozdania, jak i jego streszczenie. 

  Sprawozdanie roczne za rok 2017 (pdf) 2.16 MB

  Streszczenie sprawozdania podawane do wiadomości publicznej (pdf) 1.77 MB