Roczne Sprawozdanie za 2021 rok zatwierdzone przez Komisję Europejską

 

Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 15 czerwca br. Roczne Sprawozdanie z Wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 za 2021 rok. Państwo pełny tekst sprawozdania w wersji standardowej znajdą Państwo pod następującym linkiem:

 Roczne Sprawozdanie z Wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 za 2021 rok (pdf) 1.4 MB

 

Wersję dostępna dokumentu, może być odczytana przy użyciu czytnika: 

 Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 za 2021 r. DOSTĘPNE (pdf) 2.14 MB