Relacja z debaty „Cztery kierunki współpracy terytorialnej”

Zachęcamy do przeczytania oraz obejrzenia relacji z debaty pt. „Cztery kierunki współpracy”, która odbyła się 28 lutego w siedzibie dziennika Rzeczpospolita w Warszawie. W artykule pt. "Doceńmy szanse dla pogranicza" znajdą Państwo podsumowanie dyskusji, podczas której omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną oraz ponadnarodową realizowaną w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W panelu dyskusyjnym wziął udział Wiceminister Rozwoju RP  Adam Hamryszczak, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich dr Leszek Buller oraz kierownicy Wspólnych Sekretariatów Programów Współpracy Transgranicznej „Polska-Saksonia”, „Polska-Słowacja”, „Południowy Bałtyk”, „Polska-Białoruś-Ukraina”.

Videorelacja: https://www.youtube.com/watch?v=sx8cJ7UXrrE&feature=youtu.be