Raport z konsultacji publicznych programu INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027

 

Publiczne konsultacje projektu Programu INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 trwały od 15 lipca do 13 sierpnia 2021 r.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag szerokiego gremium interesariuszy, w tym potencjalnych beneficjentów programu, partnerów społeczno-gospodarczych, czy też podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, do projektu programu.

Zgłoszone zostały 34 uwagi, z których większość dotyczyła strategii programu, głównych wyzwań, potrzeb inwestycyjnych i komplementarności oraz synergii z innymi programami i instrumentami finansowania (rozdział 1 programu). Część uwag dotyczyła opisu wybranych osi priorytetowych (rozdział 2). Duża część uwag była sformułowana ogólnie i dotyczyła całego dokumentu.

Zachęcamy do lektury raportu!

Więcej na ten temat również na stronie: www.ewt.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj:

 Raport z konsultacji publicznych Programu INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 (pdf) 502.0 KB

 Załącznik nr 1 do Raportu (xlsx) 31.0 KB

 Załącznik nr 2 do Raportu (pdf) 11.0 KB

 

obrazek