Publikacja „25 lat razem: polsko-niemiecka współpraca transgraniczna. Próba podsumowania, perspektywy na przyszłość”

Zapraszamy do przeczytania publikacji pt. „25 lat razem: polsko-niemiecka współpraca transgraniczna. Próba podsumowania, perspektywy na przyszłość” wydanej  przez Wspólny Sekretariat w związku z 25. rocznicą podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Publikacja zawiera podsumowanie wspólnych osiągnięć oraz możliwości rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza. W materiale przestawione zostały również wybrane projekty współpracy transgranicznej, które są  obecnie realizowane w ramach programu Interreg Polska –Saksonia.

 „25 lat razem: polsko-niemiecka współpraca transgraniczna. Próba podsumowania, perspektywy na przyszłość” (pdf) 437.0 KB