Przygotowanie programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 – informacja o zamówieniu publicznym

W dniu 27 września br. w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ogłoszone zostało zamówienie na przygotowanie programu Polska-Saksonia 2021-2027: Link https://miir.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20867

Zamówienie obejmuje:

  • etap pierwszy - prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu,
  • etap drugi - przygotowanie projektu dokumentu programowego zgodnie ze wzorem Komisji Europejskiej oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych,
  • etap trzeci - wsparcie merytoryczne na etapie negocjowania przyjęcia programu przez Komisję Europejską.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia:

  • etap pierwszy - do końca marca 2020 r.;
  • etap drugi - do końca września 2020 r.;
  • etap trzeci - do końca czerwca 2021 r.

Szacowana wartość zamówienia wynosi 227 006,50 zł brutto.

Zachęcamy do składania kompleksowych ofert na przygotowanie programu INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

Termin składania ofert: 4 listopada 2019 r. do godz. 09:00.