Przedłużenie naboru w III i IV osi priorytetowej

Informujemy, że w związku z problemami technicznymi nabór na wnioski o dofinansowanie w III i IV osi priorytetowej zostaje przedłużony do poniedziałku tj. do 2 lipca 2018 r., do godz. 16.15.