Projekty drogowe - Konferencja promująca

W trakcie konferencji w Goli Dzierżoniowskiej zorganizowanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei przedstawiono wraz z partnerami niemieckimi (miasta Krauschwitz, Zittau i Görlitz) realizowane projekty w ramach II osi priorytetowej. Inwestycje drogowe realizowane są w obszarze ścisłego pogranicza, wewnątrz lub pobliżu miejscowości Pieńsk, Jędrzychowice, Turoszów i Sieniawka, zaś po stronie niemieckiej – Krauschwitz, Görlitz i Zittau. Ponadto planowane jest stworzenie dokumentacji lokalizacyjnej mającej stanowić podstawę dla budowy nowego mostu łączącego dwa państwa na wysokości miejscowości Pieńsk – Deschka. Wszystko to ma się przyczynić do poprawy jakości drogowych połączeń transgranicznych i wyrównania obciążenia poszczególnych dróg po obu stronach granicy, tj. wzrostu komplementarności tych dróg.