Polsko – saksońskie projekty wyróżnione!

Z przyjemnością informujemy, że aż cztery projekty realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 zostały wyróżnione w Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości zorganizowanym przez Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny ) we współpracy z polskim Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

 

Spośród 35 zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu jury wybrało 5 głównych laureatów, wśród których znalazły się projekty: „REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”oraz „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”.

 

Ponadto polsko – saksoński projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” otrzymał nagrodę honorową, natomiast projekt „Smart Integration”, nagrodzony w poprzedniej edycji konkursu, został uznany za godnego szczególnego wyróżnienia i zaproszony do zaprezentowania osiągnięć projektu podczas gali wręczenia nagród.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się wkrótce.

Wszystkim laureatom już teraz gratulujemy!

 

Źródło: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/projekty-i-dzialalnosci/wyniki-konkursu/