Polsko-niemiecka konferencja i otwarcie konkursu na projekty flagowe wspólnej koncepcji przyszłości w dniu 4.10.2018 r. w Berlinie

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP (MIiR) oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia organizują w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie polsko-niemiecką konferencję nt. „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”. Konferencja będzie także inauguracją konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Konkurs skierowany jest do projektów, które w wyróżniający się sposób przyczyniają się do konkretyzacji oraz implementacji tej wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszarów po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie organizatora: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/konkurs2018/konferencja2018-10-04/

Zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 21 września 2018 r. pod  adresem: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/termine/EN/veranstaltungen/H%20III%203%20polnisch/veranstaltung.html