Podstawy prawne dla Interreg 2021-2027 uzgodnione!

 

Zgodnie z informacjami serwisu Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, zakończyły się negocjacje Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego - tzw. trilogi - dla rozporządzenia Interreg na lata 2021­–2027.

Rozporządzenie Interreg na nową perspektywę wdrażania Funduszy Europejskich będzie obejmowało nie tylko programy wewnątrz Unii Europejskiej, ale też daje podstawy prawne dla programów na zewnętrznych granicach lądowych UE.

Do najważniejszych sukcesów negocjacyjnych w ramach rozporządzenia Interreg 2021-2027 należą:

  • powrót do klasycznego układu komponentów Interreg: A (transgraniczny obejmujący transgraniczną współpracę morską i lądową), B (transnarodowy), C (międzyregionalny, obejmujący programy INTERACT, URBACT, ESPON i Interreg Europa), 
  • podwyższenie poziomu dofinansowania dla projektów w ramach programów Interreg na granicach wewnętrznych UE do 80% (z wartości proponowanej wyjściowo przez KE - 70%),
  • utrzymanie możliwości prowadzenia kontroli wydatków w projektach na poziomie narodowym,
  • rozszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów Funduszy Małych Projektów,
  • wprowadzenie większej elastyczności przy tworzeniu budżetów programów Interreg na granicach zewnętrznych UE (udział środków z koperty UE na „Sąsiedztwo” będzie mógł przekraczać 50% i być tym samym wyższy niż udział środków EFRR).

Rozporządzenie Interreg wejdzie w życie wraz z pozostałymi rozporządzeniami dla polityki spójności, co jest planowane na maj 2021 r. Pozostałe akty są jeszcze na etapie negocjacji.

Rozporządzenie Interreg stanowi część pakietu legislacyjnego dla polityki spójności 2021-2027. Komisja Europejska opublikowała tekst dokumentu po raz pierwszy w maju 2018 r. Następnie rozpoczęły się jego negocjacje wśród państw członkowskich w ramach prac Rady Unii Europejskiej. Równolegle do propozycji odniósł się Parlament Europejski publikując w marcu 2019 r. swój raport z uwagami. Ostatnim etapem negocjacji były trilogi, które rozpoczęły się we wrześniu 2019 r., a zakończyły w grudniu 2020 r. Prace nad aktem zwieńczyła akceptacja COREPER z 16 grudnia 2020 r.

żródło: https://www.ewt.gov.pl