Podręcznik Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w formacie dostępnym dla osób niewidomych lub słabowidzących

Informujemy, że Podręcznik Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w formacie dostępnym dla osób niewidomych lub słabowidzących został opublikowany na stronie internetowej programu w zakładce https://pl.plsn.eu/zapoznaj-sie-z-dokumentami-i-prawem