Podpisane umowy o dofinansowanie dla dwóch polsko-saksońskich projektów edukacyjnych!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w tym tygodniu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla polsko-saksońskich projektów edukacyjnych, wysokość unijnego wsparcia to 0,7 mln Euro!

Celem projektu „Groβ für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” jest przygotowanie gruntu pod naukę języka i kultury sąsiada już na etapie edukacji przedszkolnej, grono pedagogiczne uzyska niezbędne kwalifikacje, zostaną także przygotowane materiały szkoleniowe.

„Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada – Entdecke Dein Nachbarland!” to projekt przewidujący szereg staży po stronie sąsiada, co pomoże w dostosowaniu kształcenia zawodowego do realiów transgranicznego rynku pracy.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-saksonia-start-2-projektow-edukacyjnych/

 

obrazek

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie

 

   obrazek

   Przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (Partnera Wiodącego projektu pt. "Duzi dla małych"), Wspólny Sekretariat

obrazek

Przedstawiciele Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., Stowarzyszenie Semper Avanti (Partnerzy projektu pt. "Poznaj kraj sąsiada"), Wspólny Sekretariat