Podpisane umowy o dofinansowanie dla dwóch polsko-saksońskich projektów edukacyjnych!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w tym tygodniu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie dla polsko-saksońskich projektów edukacyjnych, wysokość unijnego wsparcia to 0,7 mln Euro!

Celem projektu „Groβ für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” jest przygotowanie gruntu pod naukę języka i kultury sąsiada już na etapie edukacji przedszkolnej, grono pedagogiczne uzyska niezbędne kwalifikacje, zostaną także przygotowane materiały szkoleniowe.

„Polsko-niemiecki projekt współpracy i program praktyk: Poznaj Kraj Sąsiada – Entdecke Dein Nachbarland!” to projekt przewidujący szereg staży po stronie sąsiada, co pomoże w dostosowaniu kształcenia zawodowego do realiów transgranicznego rynku pracy.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-saksonia-start-2-projektow-edukacyjnych/

 

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie

 

   

   Przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (Partnera Wiodącego projektu pt. "Duzi dla małych"), Wspólny Sekretariat