Platforma Boosting Growth

W dniu 16 stycznia DG Regio uruchomiła profesjonalną platformę online służącą wymianie informacji i poglądów na temat współpracy transgranicznej. Platforma koncentruje dyskusję na propozycjach działań opisanych w komunikacie Komisji „Boosting Growth”.

Głównym celem jest zainicjowanie wymiany myśli i dobrych praktyk, które pomogą przygotować programy Interreg w kolejnej perspektywie. Komunikat opisuje sposoby, w jaki możemy zredukować na granicach różne bariery utrudniające kooperację. Platforma oddaje logikę komunikatu i proponuje dyskusję w 9 grupach tematycznych: zakładka Forum.

Celem platformy nie jest promocja programów 2014-2020. Celem jest wspólna refleksja i inspiracja (poprzez przykłady dobrych praktyk i możliwych rozwiązań) do przygotowania programów post2020.

Platforma ma informować o wydarzeniach w Interregu (zakładka Events) oraz służyć za kompendium wiedzy (w zakładce Library znaleźć można artykuły prasowe, analizy, dokumenty, itp.).

Najważniejsza informacja: Platforma będzie żyła, o ile my wszyscy, interesariusze programów Interregu, będziemy ja zasilali informacjami. Jedynym ograniczeniem jest fakt, że platforma zaprojektowana jest jedynie w języku angielskim. Każdy z nas może się zalogować, umieszczać w Bibliotece dokumenty, informować o wydarzeniach czy uczestniczyć w dyskusji. Nie jest to instrument DG Regio, lecz nasz, wszystkich programów Interreg.

Dlatego też zachęcamy Państwa do aktywnego korzystania i zasilania platformy Państwa przemyśleniami i informacjami.


1.        link do Platformy:

https://ec.europa.eu/futurium/en/border-regions

2.        komunikat:

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions