Pakiet rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027 opublikowany!

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027. W jego skad wchodzą:

  • Rozporządzenie ramowe,
  • Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS),
  • Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
  • Rozporządzenie ws. Interreg,
  • Rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Rozporządzenia są dostępne w bazie aktów prawnych UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC