Nowa wersja Podręcznika Programu

 

Informujemy, że najnowszą, 11. wersję Podręcznika Programu znajdą Państwo w załączonym pliku do pobrania oraz w zakładce "O programie" - „Podstawy prawne".

Zmiany w Podręczniku dotyczą pkt. VIII.2 (Udzielanie zamówień) i wynikają ze zmian w polskim Prawie Zamówień Publicznych. Zmiany polegają na dostosowaniu odniesień do właściwych artykułów nowej ustawy i nie wpływają na treść Podręcznika.

Ponadto w pkt. I.5 (Budżet Programu) zaktualizowano podział środków finansowych pomiędzy osiami priorytetowymi zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 4 września 2020 r.

Zmiany te zostały wprowadzone przez Instytucję Zarządzającą w porozumieniu z Instytucją Krajową zgodnie z uchwałą KM nr 20 z dn. 27 lutego 2018 r.