Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014

Uprzejmie informujemy, że na stronie w zakładce „ Raportowanie i rozliczanie” w związku z ostatnimi zmianami w Systemie SL2014  dotyczących wniosków o płatność została opublikowana nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014. 

 

Zmiany wprowadzone w systemie SL 2014 (grudzień 2018)

 1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).
 2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.        
          Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
          - przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
          - przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).
 3. Możliwość odpinania przez instytucję (kontrolera z art. 23 lub WS) z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.
 4. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych.
 5. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.
 6. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, m.in. w projektach EWT.