Nowa (czwarta) wersja Podręcznika Programu zatwierdzona

Komitet Monitorujący Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zatwierdził, nową, czwartą wersję Podręcznika Programu. Zmieniły się zapisy podrozdziału VIII.2.2 „Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów” (w ramach rozdziału VIII.2 Udzielanie zamówień).
Tym samym czwarta wersja Podręcznika Programu jest od teraz obowiązująca dla wnioskodawców i beneficjentów Programu. 

 Podręcznik Programu (4 wersja) (pdf) 2.0 MB