Prace nad nową aplikacją Bazy konkurencyjności BK2021

 

Wersja produkcyjna aplikacji BK2021 planowana jest do uruchomienia w sierpniu 2020 r. (stosowny komunikat ukaże się na stronach aplikacji). W tym samym dniu, stara wersja aplikacji (BK) zostanie zablokowana a dostęp do niej będzie możliwy poprzez adres: archiwum.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Nie będzie możliwe dodawanie nowych ogłoszeń poprzez archiwalną wersję strony.

Funkcjonalność nowej aplikacji

BK2021 obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej, jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem BK2021 prosimy kierować pod adres email: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl.

Wersja szkoleniowa BK2021

W celu wsparcia przyszłych użytkowników, w dniu 24 lipca 2020 r. udostępniona zostanie wersja szkoleniowa nowej aplikacji. Adres aplikacji zostanie zamieszczony na obecnej stronie Bazy konkurencyjności (BK).

Pomocą dla użytkowników w zapoznaniu się z BK2021 będą również trzy rodzaje instrukcji: instrukcja kontekstowa w samej aplikacji, instrukcje multimedialne oraz instrukcje w formie dokumentu.

Komunikaty odnośnie wdrożenia nowej aplikacji Bazy konkurencyjności będą zamieszczane na stronie aplikacji, użytkownicy powinni na bieżąco obserwować informacje o wszelkich zmianach.