Nabory wniosków w ramach III i IV osi priorytetowej otwarte!

Informujemy, że na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostały opublikowane ogłoszenia o naborach wniosków na projekty regularne w ramach III i IV osi priorytetowej programu. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.