Nabór wniosków w ramach IV osi priorytetowej otwarty! Umowy o dofinansowanie wybranych projektów podpisane!

W dniu 29.05.2018 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzki Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu Ministertwa Inwestycji i Rozwoju dokonał uroczystego otwarcia naboru na projekty regularne w ramach IV –Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny osi priorytetowej programu.

Podczas uroczystości zostały także podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie wybranych projektów (NEYMO NW - Nysa Łużycka - Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód, Nauka jako przygoda, Transgraniczna Liga Mistrzów) projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska–Saksonia 2014-2020. 

W spotkaniu uczestniczyli także dr Roger Mackeldey z Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa,  Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Paweł Kurant - Kierownik Wspólnego Sekretariatu .

 

Na stronie programu www.plsn.eu w zakładce: Ogłoszenia o naborze zostało opublikowane ogłoszenie o naborze. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.